Workshop - Zkoušení způsobilosti/EHK v analytické chemii, laboratorní medicíně a mikrobiologii - II. cirkulář