Hydroanalytika 2017, II. cirkulář

Další informace

  • Termín: 12. - 13. září 2017
  • Místo konání: Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové
  • Odelání přihlášky: do 31. 8. 2017
  • Kredity: Předpoklad: 4 kredity - účastník, 10 kreditů - přednes přednášky nebo poster, 5 kreditů spoluautorství přednášky nebo posteru.