PT/S/Od/1/2017 (PT8) - Vzorkování odpadů (vytěžená zemina)

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Chemické vlastnosti odpadů
  • Odeslání přihlášek: 12. 6. 2017
  • Termín vydání vzorků: 22. 6. 2017
  • Místo vydání vzorků: Čáslav (skládka)
  • Odeslání výsledků: 21. 7. 2017
  • Termín odeslání zpráv: 9. 10. 2017