PT/S/OV/2/2018 (PT1) - Vzorkování odpadní vody (odtok)

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Odběr vzorku typu "A", modifikovaného "B" a "C"
  • Odeslání přihlášek: 31. 8. 2018
  • Termín vydání vzorků: 11. 9. a 12. 9. 2018
  • Místo vydání vzorků: ČOV Hradec Králové
  • Odeslání výsledků: 5. 10. 2018
  • Termín odeslání zpráv: 21. 12. 2018