PT/S/O/2/2018 (PT2) - Vzorkování kalů z čistírny

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Kovy, živiny - agrochemické parametry, mikrobiologie kalu
  • Odeslání přihlášek: 31. 8. 2018
  • Termín vydání vzorků: 12. 9. 2018
  • Místo vydání vzorků: ČOV Hradec Králové
  • Odeslání výsledků: 5. 10. 2018
  • Termín odeslání zpráv: 21. 12. 2018