PT/S/O/1/2019 (PT2) - Vzorkování kalů z čistírny

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Kovy, živiny - agrochemické parametry, mikrobiologie kalu
  • Odeslání přihlášek: 17.5.2019
  • Termín vydání vzorků: 29.5.2019
  • Místo vydání vzorků: ČOV Havlíčkův Brod
  • Odeslání výsledků: 21.6.2019
  • Termín odeslání zpráv: 31.7.2019