PT/S/O/2/2019 (PT2) - Vzorkování kalů z čistírny odpadních vod

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Vzorkování kalů z čistírny odpadních vod
  • Odeslání přihlášek: 9.9.2019
  • Termín vydání vzorků: 24.9. - 25.9.2019
  • Místo vydání vzorků: ČOV Třebíč
  • Odeslání výsledků: 14.10.2019
  • Termín odeslání zpráv: 31.12.2019