PT/S/O/1/2021 (PT2) - Vzorkování kalů z čistírny

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Vzorkování kalů
  • Odeslání přihlášek: 1.9.2021
  • Termín vydání vzorků: 14.9. a 15.9.2021
  • Místo vydání vzorků: ČOV Olomouc
  • Odeslání výsledků: 11.10.2021
  • Termín odeslání zpráv: 30.12.2021