Zkoušení způsobilosti 2022

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025, podle které akreditační orgány posuzují systémy kvality zkušebních a kalibračních laboratoří, doporučuje laboratořím pro zajišťování platnosti výsledků zkoušek a kalibrací, mimo jiné, účast ve zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT) nebo v mezilaboratorních porovnáváních. 

 

Plán PT 2022
ke stažení ve formátu PDF