PT/MB/1/2016 (PT41) - Voda

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Mikrobiologický rozbor pitné a povrchové vody
  • Odeslání přihlášek: 14. 3. 2016
  • Termín vydání vzorků: 4. 4. 2016 (5. 4. 2016 jen Ostrava)
  • Místo vydání vzorků: Praha, Brno, Ostrava
  • Odeslání výsledků: 25. 4. 2016
  • Termín odeslání zpráv: 9. 6. 2016