PT/OVZ/3/2016 (PT11) - Stanovení těkavých organických látek v ovzduší

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Těkavé organické látky
  • Odeslání přihlášek: 14. 3. 2016
  • Termín vydání vzorků: 12. 4. 2016
  • Místo vydání vzorků: Praha, Brno, Ostrava
  • Odeslání výsledků: 29. 4. 2016
  • Termín odeslání zpráv: 9. 6. 2016