PT/S/O/1/2016 (PT2) - Vzorkování kalů z čistírny

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Kovy, živiny - agrochemické parametry, mikrobiologie kalu
  • Odeslání přihlášek: 16. 5. 2016
  • Termín vydání vzorků: 1. 6. 2016
  • Místo vydání vzorků: ČOV Kroměříž
  • Odeslání výsledků: 27. 6. 2016
  • Termín odeslání zpráv: 29. 7. 2016