PT/CHA/3/2017 (PT23) - Stanovení vlastností čistírenského kalu

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Živiny, kovy, AOX, PCB a PAU
  • Odeslání přihlášek: 13. 3. 2017
  • Termín vydání vzorků: 4. 4. 2017
  • Místo vydání vzorků: Praha, Brno, Ostrava
  • Odeslání výsledků: 21. 4. 2017
  • Termín odeslání zpráv: 16. 6. 2017