PT/S/OV/2/2017 (PT1) - Vzorkování odpadní vody

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Odběr vzorku typu "A", modifikovaného "B" a "C"
  • Odeslání přihlášek: 4. 9. 2017
  • Termín vydání vzorků: 19. a/nebo 20. 9. 2017
  • Místo vydání vzorků: ČOV Sušice
  • Odeslání výsledků: 9. 10. 2017
  • Termín odeslání zpráv: 22. 12. 2017