PT/S/O/2/2017 (PT2) - Vzorkování kalů z čistírny

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Kovy, živiny - agrochemické parametry, mikrobiologie kalu
  • Odeslání přihlášek: 4. 9. 2017
  • Termín vydání vzorků: 20. 9. 2017
  • Místo vydání vzorků: ČOV Sušice
  • Odeslání výsledků: 9. 10. 2017
  • Termín odeslání zpráv: 22. 12. 2017