Vzorkování kalů z čistírny PT/S/O/1/2018 (PT2)

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Vzorkování kalů z čistírny
  • Odeslání přihlášek: 24.5.2018
  • Termín vydání vzorků: 5.6.2018 a 6.6.2018
  • Místo vydání vzorků: ČOV Opava
  • Odeslání výsledků: 29.6.2018
  • Termín odeslání zpráv: 31.7.2018