PT/CHA/1a7/2019 (PT21) - Stanovení organických látek a kovů v zemině

Další informace

  • Stanovené ukazatele: NEL, C10-C40, OCP, PAU,PCB, EOX a kovy
  • Odeslání přihlášek: 18.2.2019
  • Termín vydání vzorků: 4.3. až 6.3.2019
  • Místo vydání vzorků: Praha, Brno, Ostrava
  • Odeslání výsledků: 25.3.2019
  • Termín odeslání zpráv: 30.4.2019