PT/CHA/2/2019 (PT31 a PT32) - Vybrané ukazatele jakosti pitné, povrchové a odpadní vody - speciální anorganická a organická analýza

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Kovy, NEL, EL, uhlovodíky C10-C40, organochlorové a dusíkaté pesticidy, glyfosát a AMPA, PCB
  • Odeslání přihlášek: 18.2.2019
  • Termín vydání vzorků: 4.3. až 6.3.2019
  • Místo vydání vzorků: Praha, Brno, Ostrava
  • Odeslání výsledků: 25.3.2019
  • Termín odeslání zpráv: 30.4.2019