PT/OVZ/1/2019 (PT11) - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzduší

Další informace

  • Stanovené ukazatele: PAU
  • Odeslání přihlášek: 15.3.2019
  • Termín vydání vzorků: 9.4.2019
  • Místo vydání vzorků: Praha, Brno, Ostrava
  • Odeslání výsledků: 29.4.2019
  • Termín odeslání zpráv: 20.6.2019