PT/S/OV/1/2019 (PT1) - Vzorkování odpadní vody (nátok na čistírnu za česlemi)

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Odběr vzorku typu "A", modifikovaného "B" a "C"
  • Odeslání přihlášek: 17.5.2019
  • Termín vydání vzorků: 28. - 29.5.2019
  • Místo vydání vzorků: ČOV Havlíčkův Brod
  • Odeslání výsledků: 21.6.2019
  • Termín odeslání zpráv: 31.7.2019