PT/CHA/2/2020 (PT31 a PT32) - Kovy a organické látky ve vodách

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Kovy, NEL, EL, C10-C40, OCP, dusíkaté pesticidy, PCB ve vodách
  • Odeslání přihlášek: 14.2.2020
  • Termín vydání vzorků: 2.3. - 4.3.2020
  • Místo vydání vzorků: Praha, Brno, Ostrava
  • Odeslání výsledků: 23.3.2020
  • Termín odeslání zpráv: 30.4.2020