PT/CHA/3/2020 (PT23) - Čistírenský kal

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Kovy, AOX, PCB, živiny
  • Odeslání přihlášek: 9.3.2020
  • Termín vydání vzorků: 31.3.2020
  • Místo vydání vzorků: Praha, Brno, Ostrava, poštou
  • Odeslání výsledků: 20.4.2020
  • Termín odeslání zpráv: 15.6.2020