PT/S/O/1/2020 (PT2) - Vzorkování kalů z čistírny odpadních vod

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Vzorkování kalů
  • Odeslání přihlášek: 7.9.2020
  • Termín vydání vzorků: 23.9.2020
  • Místo vydání vzorků: ČOV Hradec Králové
  • Odeslání výsledků: 16.10.2020
  • Termín odeslání zpráv: 30.12.2020