PT/CHA/3/2021 (PT23) - Čistírenský kal

Další informace

  • Stanovené ukazatele: Živiny, kovy, AOX, PCB, PAU
  • Odeslání přihlášek: 19.3.2021
  • Termín vydání vzorků: 13.4.2021
  • Místo vydání vzorků: Praha, Brno, Ostrava, poštou
  • Odeslání výsledků: 7.5.2021
  • Termín odeslání zpráv: 28.6.2021