PT - Zkoušení způsobilosti laboratoří

Mezinárodní norma ČSN EN ISO/IEC 17025, podle které akreditační orgány posuzují kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří, laboratoře musí sledovat svou výkonnost porovnáním s výsledky jiných laboratoří, mimo jiné, účasti ve zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT) nebo v mezilaboratorních porovnáváních.