Co děláme?

1. Organizování zkoušení způsobilosti (proficiency testing - PT) laboratoří (voda, pevné matrice, ekotoxicita), tj. dříve mezilaboratorních porovnávání zkoušek (MPZ) a MPO.

2. Pořádání vzdělávacích akcí v oblasti životního prostředí. Zajišťujeme školení vzorkování odpadních a pitných vod, kalů i mikrobiologické kurzy.

 

 

Osvědčení o akreditaci

Společnost CSlab obdržela Osvědčení o akreditaci č. 417/2023 pro poskytovatele zkoušení způsobilosti č. 7003. Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010. Udělená akreditace je platná do 4.08.2028.

Jsme členem v organizacích:

Eurachem ČR (www.eurachem.cz)

SOVAK (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR - www.sovak.cz)

Asociace pro vodu ČR (odborná skupina Analýza a měření - www.czwa.cz)