PT/OVZ/1/2023 (PT11) – Ovzduší

Stanovené ukazatele:    PAU
Odeslání přihlášek:         27.3.2023
Termín vydání vzorků:  18.4.2023
Místo vydání vzorků:      Praha, Brno, Ostrava, poštou
Odeslání výsledků:           12.5.2023
Termín odeslání zpráv: 26.6.2023