PT/CE/1/2023 - Silikátová analýza surovinové moučky 

Stanovené ukazatele:    Základní silikátový rozbor, kovy
Odeslání přihlášek:        17.10.2023
Termín vydání vzorků: 30.10. – 3.11.2023
Místo vydání vzorků:    ČOV Karviná
Odeslání výsledků:          9.1.2024
Termín odeslání zpráv: 7.3.2024