PT/SK/1/2024 - Somatické kolifágy

Stanovené ukazatele:  Somatické kolifágy

Odeslání přihlášek:        10.6.2024

Termín vydání vzorků:      18. 6.2024

Místo vydání vzorků:    Pražské vodovody a kanalizace (Praha)

Odeslání výsledků:          8.7.2024

Termín odeslání zpráv: 30.8.2024