PT/S/SP/1/2024 (PT6) - Vzorkování surové a povrchové vody

Stanovené ukazatele:    teplota, rozpuštěný kyslík, pH, konduktivita, barva a zákal,
Odeslání přihlášek:         27.5.2024
Termín vzorkování:       10. a 11. 6.2024
Místo vydání vzorků:    Velké Meziříčí, řeka Oslava, Nesměřické údolí u hájenky
Odeslání výsledků:          8.7.2024
Termín odeslání zpráv: 30.8.2024