PT/S/OV/1/2023 (PT1)  - Vzorkování odpadní vody 

Stanovené ukazatele:    Odpadni voda
Odeslání přihlášek:         8.9.2023
Termín vydání vzorků:  19.-20.9.2023
Místo vydání vzorků:  ČOV Karviná
Odeslání výsledků:          16. 10. 2023
Termín odeslání zpráv: 30. 12. 2023