PT/CHA/10/2022 (PT31 a PT32) – Kovy a AOX, PAU, TOL 

Stanovené ukazatele:      Kovy, AOX, PAU, TOL
Odeslání přihlášek:          19.9.2022
Termín vydání vzorků:    11.10.2022
Místo vydání vzorků:       Praha, Brno, Ostrava
Odeslání výsledků:           4.11.2022
Termín odeslání zpráv:   19.12.2022