PT/CHA/1 a 7/2024 (PT21) - Kovy a SOA zemina

Stanovené ukazatele:     Kovy, OCP, PAU, PCB, EOX
Odeslání přihlášek:         19.2.2024
Termín vydání vzorků:  5.3.2024
Místo vydání vzorků:      Praha, Brno, Ostrava, poštou
Odeslání výsledků:           25.3.2024
Termín odeslání zpráv:  6.5.2024