PT/S/SE/1/2023 (PT7) - Vzorkování sedimentů

Stanovené ukazatele:    arzen, baryum, beryllium, kadmium, kobalt,chrom, měď, rtuť, nikl, olovo, vanad, zinek, EOX, uhlovodíky C10 – C40, PAU.
Odeslání přihlášek:         26.5.2023
Termín vydání vzorků:  7.6.2023
Místo vydání vzorků:    Radešín, okres Žďár nad Sázavou
Odeslání výsledků:          30. 6. 2023
Termín odeslání zpráv: 29. 9. 2023