PT/CHA/3/2022 (PT23) – Kal 

Stanovené ukazatele:      Kal
Odeslání přihlášek:          4.4.2022
Termín vydání vzorků:   26.4.2022
Místo vydání vzorků:       Praha, Brno, Ostrava, poštou
Odeslání výsledků:          16.5.2022
Termín odeslání zpráv:   20.6.2022